Frisette part en vacances

Een vertoonsteling in 87 muziekfragmenten, 632 handschoenen, veel floschen,knopen, frinketten, potten,pannen, schoenen en nog veel meer junk waarin Baron Méduse (chris straetling), Frisette (Carlos Montalvo), Astolpho (Luc Pauwels) en Polycarpe (Jan Daems) zich in bewogen.De aanleiding was een theater/operastuk van Eric Satie "La piège de Méduse".Tableaux Vivants à la videoclip.

Opgevoerd in Factor 44, premiére 29 oktober 1997 onder het toeziende oog van Harry Heirmans die ook als dekor element participeerde.


video / on youtube

X