Het ontbloten van Het percept

Of het wel en wee van een geestelijk vermogen door waarneming

Perceptionisten zijn kunstenaars die zich engageren en solidair zijn met het percept buiten het veld van de hedendaagse kunst maar tussen de netwerkende riolen van het experiment. De ultieme creatie ontstaat uit een totale visie van het ‘ego’ tussen alles in, Kunst vanuit intuïtie wars van lifestyle en design, binnen een context van het gebeuren - just time, just moment, just place - in een geest van engagement en solidariteit recht op het doel af, het percept overstijgt het dagelijkse en onderscheid zich van Low-art en high-art en is het creatieve er tussen in, ondoorgrondelijk te plaatsen binnen de vele kunstuitingen, het percept is de vonk, de elektriciteit en een alles omvattend moment dat het resultaat is van het perceptionisme als overlevingsvorm, de relevantie van kunst in een context.

Het perceptisme als denktank en virtueel discussie platvorm in zijn bescheidenheid zonder de maatschappelijke consequenties te ontlopen en zich niet te laten verleiden  door de reflectie van kapitalistische tendensen, het perceptisme als ideologie waar religie geen plaats binnen heeft dat dan uiteindelijk moet leiden tot het percept.

Het percept als  een blinde engel, aftastend een weg zoekend, met vallen en opstaan tussen het levensbeschouwelijke, met een kijk op wat er zich opdringt, omdat dan weer te kanaliseren in een nieuw percept.

Het perceptisme is het onderscheiden van wat er verwacht wordt  en welk nieuw percept zich opdringt, geestelijk lobbyen om een discussie uit te lokken en zich om te zetten in een nieuw creatuur   een doel  dat nooit een doel op zich kan zijn, het oneindige consumeren, de honger naar situering,  balanceren op alle takken van de netwerken, tussen twee stoelen, altijd een open ruimte creëren dat iedereen op elk moment en in elke context kan invullen.

Het perceptionisme is balanceren op het ritme tussen leven en dood, binnen de paleizen en de riolen van de beeldend kunst dat connotaties heeft met beeldcultuur, muziek, theater, mode, literatuur, filosofie, operette en vooral spektakel......

Wemelen tussen twee uitersten vb operette/opera, filosofie/godsdienst, literatuur/pulp, concept/percept, theater/cabaret, pelicule/DVD.....

Beeldende kunst in een context van geloofwaardigheden en intriges, in een context van eeuwigheid en beperkingen, in de context van  onweerlegbare hypotheses,  in een context van opportunisme en integriteit, de spelregels voor perceptionisten. De materialisering van het geestelijke vermogen door waarneming tot een object.

Het percept is een cadeau en perceptionisme is het ontdoen van de emballage tot het uiteindelijk ontbloot is als verrassing of nieuw percept, het afpellen van de emballages kan verder gaan, de dagelijkse kenbare objecten, ideeën, stellingen  moeten op hun beurt ook kunnen ontbloot worden tot percepten. 

Het vervellen tot de essentie, de huid als emballage die dan aan musea en verzamelaars duur verkocht kunnen worden, musea als dood vlees.

Een perceptieve beschouwing: Het percept is ENTERTAINMENT

Verkleden met  accessoires om je daarna te ontbloten, accessoires als tastbare illustraties, als meerwaarde, als toevoegingen, als ondersteunende instrumenten, als wereldse objecten, kunstprularia voor de verzamelaars binnen de context percept.

Een gulden regel voor perceptionisten...op tijd het voor gezien  hebben...een juiste snaar bespelen...voeling hebben met je polsslag...veel warme lucht blazen...altijd doen wat je niet laten kunt binnen de context van het aanvaardbare sociale engagement.

Gearriveerde kunstenaars weten wat de mensen gisteren wilde en niet gearriveerde kunstenaars weten wat de mensen morgen willen met er tussen in ‘het percept’.

PERCEPTIONISTEN ALLE LANDEN VERENIG U

hyhs